تحصیلات تکمیلی

فرم‌ها و دستورالعمل های کارشناسی‌ارشد​

فرم پیشنهاد پایان نامه دوره کارشناسی ارشد​

دانلود

​فرم تعیین استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد​​

دانلود​

​​فرم تعیین استاد برای درس سمینار

فرم انتخاب استاد راهنمای سمینار و پایان نامه- کارشناسی ارشد- گروه سیستم‌های انرژی

​دانلود​

دانلود​

​فرم ارزیابی اولیه و تعیین داور  پیشنهاد پایان نامه دوره کارشناسی‌ارشد​

​دانلود​

فرم سمینار دوره کارشناسی‌ارشد​

دانلود

فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی‌‌ارشد​

دانلود

دستورالعمل و فرم کار دانشجویی​

دانلود

فرم تعهد دانشجویان کارشناسی‌ارشد - شماره 1

دانلود

فرم تعهد دانشجویان کارشناسی‌ارشد- شماره 2

دانلود

فرم تمدید سنوات ترم پنجم

دانلود

دستورالعمل تمدید سنوات ترم پنجم​

دانلود

فرم چکیده پایان نامه برای پرونده دانشجو

دانلود

مراحل فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی‌ارشد​

دانلود

مراحل بعد از فارغ التحصیلی  دانلود

دستورالعمل مراحل صدور مجوز دفاع​

دانلود

نحوه ثبت پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانلود

فرم تقاضای طرح درخواست در کمیسیون موارد خاص دانشگاه​

دانلود

فرم تغییر شیوه آموزشی دوره کارشناسی‌ارشد به آموزش محور

دانلود

فرم تقاضای حذف تکدرس (خاص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 94 و بعد)​

دانلود

​   

 

 فرم های دوره دکتری​​

​فرم انتخاب استاد راهنما- دوره دکتری​​

فرم ارزیابی مقالات

دانلود

دانلود​

فرم تائید اتمام رساله دکتری​

دانلود​

فرم  تعیین داوران پیشنهاد پژوهشی دکتری​

دانلود​

فرم تعیین داوران دفاع نهایی دکتری

دانلود​

فرم چکیده برای پرونده دانشجو ​

​​دانلود​​

فرم تقاضای طرح درخواست در کمیسیون موارد خاص دانشگاه​

دانلود

فرم تایید اتمام رساله دکترا ​

دانلود

فرم اعلام آمادگی دفاع آزمون جامع دکتری

دانلود

جدول دروس آزمون جامع دکتری

فرم اعلام آمادگی دفاع از پیشنهاد پژوهشی​

دانلود

دانلود​

​​درخواست مجوز ​دفاع ازپیشنهاد پژوهشی دکتری

دانلود​

فرم خام گزارش پیشرفت ترمی رساله دکتری                       

​     دانلود​

فرم تمدید سنوات (ترم 8 به 9) دانشجویان دکتری                  

​ دانلود​

 

سرفصل دروس

کارشناسی‌ارشد- تبدیل انرژی- قدیمی

دانلود

کارشناسی‌ارشد- طراحی کاربردی​

دانلود​

​کارشناسی‌ارشد- طراحی کاربردی- از سال 1399

دانلود

کارشناسی‌ارشد- مدیریت انرژی

دانلود

کارشناسی‌ارشد- مهندسی انرژی های تجدیدپذیر

دانلود​

کارشناسی‌ارشد- مهندسی بازرسی فنی

دانلود​

کارشناسی‌ارشد-​ مهندسی سیستم های انرژی و تکنولوژی انرژی

دانلود

​کارشناسی‌ارشد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

دانلود​

کارشناسی‌ارشد- نگهداری و پایش تجهیزات

​دانلود

​سرفصل دروس تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد و دکتری) مهندسی مکانیک

دانلود

​سرفصل دروس کارشناسی‌ارشد مهندسی مکاترونیک

دانلود

​سرفصل دروس دکتری مهندسی مکانیک​

دانلود​

سرفصل دروس دکتری سیستم‌های انرژی​

دانلود​

سرفصل دروس دکتری مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر

دانلود

سرفصل دروس تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد و دکتری) مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی- ورودی 1401 و مابعد

دانلود

 

آیین‌نامه‌ها

آیین‌نامه‌ آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی 1397 و مابعد

دانلود

اصلاحیه ماده 12- آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی 1397 و مابعد

دانلود

​​

اصلاحیه ماده 22 -آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی 1397 و مابعد

دانلود

نکات مهم آموزشی برگرفته از آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته

دانلود

آیین‌نامه‌ آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی 1390 لغایت 1394​

​​دانلود

​​

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی 1390 لغایت 1394​

دانلود

آیین‌نامه‌ آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی 1395 و 1396

دانلود

دستورالعمل اجرایی و شیوه‌نامه آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی 1395 و 1396​

دانلود

آیین‌نامه‌ آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی 1397 و مابعد

دانلود

​​

 

 ​​​​دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری

                                                        دانلود

نحوه ارسال مدارک کفایت دستاوردهای علمی دانشجویان دکترا

کلیه مدارک و فرم های لازم کفایت دستاوردها

فرم ارزیابی مقالات 

دستورالعمل جریمه دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در ثبت نام واحد اخذ ننموده اند​​