راهنماها و تقویم آموزشی

 

​دستورالعمل ها و فرم های مورد نیاز دانشجویان در کلیه مقاطع

راهنمای انتخاب واحد در سیستم جامع آموزشی گلستان

دانلود

راهنمای درخواست پیشخوان سیستم جامع آموزشی گلستان برای دریافت دانشنامه و ریز نمرات

دانلود​​​

راهنمای ثبت و تائید درخواست خروج از کشور

دانلود​​​

فرایند ثبت درخواست در سیستم گلستان جهت مطرح شدن درکمیسیون موارد خاص دانشگاه​

دانلود

 

 

تقویم های آموزشی

 

تقویم آموزشی سال 1401-1400​​

 

تقویم تفصیلی آموزشی سال تحصیلی 1401-1400​​

 

تقویم آموزشی سال 00-99​​

 

تقویم آموزشی سال 99- 98​

   

تقویم آموزشی سال 98- 97

  

تقویم آموزشی سال 97- 96​ - نیمسال اول​/ نیمسال دوم​​​