کارکنان

حوزه ریاست

خانم پروانه وافی
مسئول دفتر
73932652
77311446

 

حوزه آموزش (کارشناسی و تحصیلات ​تکمیلی)

خانم لیلا سبزه پرور
کارشناس آموزش (مقطع کارشناسی)
73932654
خانم مرجان هرسینی
کارشناس آموزش (مقطع تحصیلات تکمیلی)
73932655
خانم سیما همایونفر
کارشناس آموزش
73932725​

 

حوزه پژوهش و فناوری

خانم کبرا وکیلی
کارشناس پژوهش
73932679

 

امور هیأت علمی

خانم توران گل احمدی
کارشناس امور هیأت علمی
73932650

 

اجرایی

آقای مهندس مجید فیروزان
مدیر اجرایی دانشکده
73932699

 

کارشناسان گروه‌های آموزشی

خانم لیلا ابراهیمی
کارشناس گروه تبدیل انرژی
73932724
خانم زهراسادات خانیان
کارشناس گروه طراحی کاربردی
73932666
 
 
 
خانم صاحبه داودی​
کارشناس گروه انرژی‌های تجدیدپذیر​
73932647​
خانم توران گل احمدی​
کارشناس گروه سیستم‌های انرژی و نیروگاه​
73932650​

 

کارشناسان کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها

آقای مهندس ابوالقاسم مسیبی
کارشناس آزمایشگاه‌های انرژی تجدیدپذیر
73932715
آقای داود رنجبر
کارشناس کارگاه اتومکانیک
73932706
آقای روحان میرزاوند
کارشناس کارگاه ورقکاری و جوشکاری
73932703
آقای اسماعیل ناصری 
کارشناس کارگاه ریخته‌گری ​
73932698
آقای مصطفی کارگر​
کارشناس کارگاه ماشین افزار
73932698​
آقای جلیل صفری​
کارشناس کارگاه خواص مواد و مقاومت مصالح
​73932685