صفحه اصلی
راهنمای دسترسی دانشجویان مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی ورودی 1400 به اساتید راهنمای دوره و کارشناسان دانشکده
  • 230 مشاهدات

قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی ورودی 1400

 

دانشجویان مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی ورودی 1400 می‌توانند جهت دریافت راهنمای دسترسی به اساتید راهنمای دوره و کارشناسان دانشکده بر روی دانلود فایل کلیک کرده و از طریق پست الکترونیکی و یا تلفن مندرج در فایل پیوست با اساتید راهنمای دوره خود در ارتباط باشند.

دانلود فایل
افزودن نظرات