اطلاعات انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

سینا قادری
دبیر انجمن
Si_ghaderi@
سروش شیخ ممو
نائب دبیر - آموزش
Max_tijex@
علی آهنگر بهانی
روابط‌عمومی
Ali_a_Bahani@
آرمان نوروزی
فنی
Armanorouzi@
علیرضا فاطمی
ارتباط با صنعت
A_Fatemi01@
سایه صدرایی
نشریه
GoingToHell@
علیرضا خشایی
همایش - پژوهش 
alireza_769@
خشایار امیر حسینی
مالی
Xashah@
سینا سرووت
آموزش
TheBoySina@
اطلاعات تماس:
 73932182 
وب‌سایت
تلگرام 1
تلگرام 2
گروه وبینارهای رایگان
اینستاگرام
آپارات
یوتیوب