فرم‌ها و مدارک مورد نیاز دانشجویان کارشناسی

اطلاعات تماس:

سرکار خانم لیلا سبزه‌پرور 
73932654
leila_sabzehparvar@yahoo.com
سرکار خانم الهام مریدی
73932738

سرفصل‌ها

راهنماها

آئین‌نامه‌ها

برنامه‌ها

جهت دریافت آخرین شیوه‌نامه نگارش پایان‌نامه به آدرس https://irandoc.ac.ir​ مراجعه شود.