صفحه اصلی
تمدید مهلت دفاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ورودی 1399
  • 150 بازدید

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1399

 

به اطلاع می‌رساند؛ تاریخ برگزاری جلسه دفاع صرفاً برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1399 حداکثر تا 1401/12/23 در نیمسال اول 1402-1401 (بدون ایجاد سر ترم نیمسال دوم 1402-1401) تمدید شد.

تاریخ فراغت از تحصیل کلیه دانشجویان با شرایط مذکور، 1401/11/30 در نظر گرفته می‌شود.  

هم‌چنین، لازم به ذکر است آخرین مهلت ثبت و تأیید درخواست صدور مجوز برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه توسط این دانشجویان و تأیید درخواست آن توسط واحد آموزشی به شرح زیر تغییر نموده است:
1-آخرین مهلت ثبت و تأیید درخواست صدور مجوز دفاع از پایان‌نامه توسط دانشجو:  1401/12/15
2-آخرین مهلت بررسی و تأیید درخواست صدور مجوز دفاع ازپایان‌نامه توسط واحد آموزشی:  1401/12/20

افزودن نظرات