صفحه اصلی
وبينار معرفی سبد اختصاصی "نيروگاه" برای نيم‌سال دوم تحصیلی 1402-1401
  • 8798 بازدید

وبينار معرفی سبد اختصاصی "نيروگاه" برای نيم‌سال دوم تحصیلی 1402-1401

مخاطبين: دانشجويان مهندسی مكانيك دانشگاه‌های سراسر كشور
با حضور مسئولين و دو تن از فارغ‌التحصيلان برجسته دانشكده و كارآفرين صنايع دانش‌بنيان نيروگاهی، نفت و گاز و پتروشيمی
زمان برگزاري : شنبه 1401/11/08 ساعت 14:00 تا 15:00
پيوند ورود به وبينار : 
http://194.225.24.96/marasem-mechanic

شماره تماس و رايانامه برای كسب اطلاعات تكميلی: 
73932738  ؛ ko_moridi@mail.sbu.ac.ir

معاونت آموزش دانشكده مهندسی مكانيك و انرژی
پرديس فنی- مهندسي شهيد عباسپور
دانشگاه شهيد بهشتی

افزودن نظرات