صفحه اصلی
وبينار معرفی سبد اختصاصی و آشنایی با فرصت‌های شغلی صنعت نيروگاه و خودرو برای نيم‌سال دوم تحصیلی 1402-1401
  • 3020 بازدید

وبينار معرفی سبد اختصاصی و آشنایی با فرصت‌های شغلی صنعت نيروگاه و خودرو برای نيم‌سال دوم تحصیلی 1402-1401


مخاطبين: دانشجويان مهندسی مكانيك دانشگاه‌های سراسر كشور
با حضور مسئولين دانشكده و مدیران صنایع مرتبط
زمان برگزاری: سه‌شنبه 1401/11/18 ساعت 15:00 تا 17:00

پيوند ورود به وبينار: 
http://194.225.24.96/marasem-mechanic

شماره تماس و رايانامه برای كسب اطلاعات تكميلی: 
73932738  ؛ ko_moridi@mail.sbu.ac.ir

جهت دریافت پوستر وبینار مذکور بر روی دانلود فایل کلیک نمایید.

 

معاونت آموزش دانشكده مهندسی مكانيك و انرژی
پرديس فنی- مهندسي شهيد عباسپور
دانشگاه شهيد بهشتی

دانلود فایل
افزودن نظرات