رئیس دانشکده

دکتر سید‌مجید یادآور نیک‌روش
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
73932673
m_yadavarnik[at]sbu.ac.ir
رزومه
پیام رئیس دانشکده:

به دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید‌ بهشتی خوش آمدید. این دانشکده با داشتن امکانات مناسب آزمایشگاهی و کارگاهی و هم‌چنين اعضای هیات‌علمی زبده و کارشناسان و متخصصان فنی مجرب در بخش‌های آزمایشگاهی و کارگاهی به ارائه آموزش‌های دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دكتری تخصصی و کاربردی و هم‌چنين فعاليت‌های پژوهشی و خدمات فنی و مهندسی می‎‌پردازد. دانش‌آموخته‌های این دانشکده جزو بهترین نیروهای کار هستند که به خوبی در حوزه‌های تخصصی خود می‌توانند خدمت‌رسانی کنند.