عسل حسینی منزه

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/07

عسل حسینی منزه

مهندسی مکانیک و انرژی / مواد و متالوژی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه صنعتی شریف - تهران، مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، 1384 ← 1391
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف - تهران، مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، 1382 ← 1384

علایق پژوهشی

-

تماس

رایانامه: a_hosseinimonazzah [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 6484