علی جهانگیری

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/31

علی جهانگیری

مهندسی مکانیک و انرژی / تبدیل انرژی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه سمنان، مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه شیراز، مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
  • کارشناسی: دانشکده‌ صنعت‌ آب‌ و برق‌ شهیدعباسپور- تهران، مهندسی علمی - کاربردی مکانیک - نیروگاه

علایق پژوهشی

مکانیک تبدیل انرژی

تماس

رایانامه: a_jahangiri [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 9622