عباس رهی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1402/11/29

عباس رهی

مهندسی مکانیک و انرژی / طراحی کاربردی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران، مهندسی مکانیک، 1374 ← 1381
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران، مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی، 1372 ← 1374
  • کارشناسی: دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندسی مکانیک -مکانیک درطراحی جامدات، 1368 ← 1372

علایق پژوهشی

دینامیک ارتعاشات دینامیک محورهای دوار جاذب های انرژی دینامیک و ارتعاش میکرو سیستم ها پایش وضعیت بهینه سازی

تماس

شماره تماس: 73932686
رایانامه: a_rahi [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 7122