آرمان محسنی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/01/31

آرمان محسنی

مهندسی مکانیک و انرژی / تبدیل انرژی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه آلمان، مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، 1385 ← 1388
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، 1376 ← 1379
  • کارشناسی: دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران، مهندسی مکانیک -مکانیک درحرارت وسیالات، 1371 ← 1376

علایق پژوهشی

توربوماشین آیرواکوستیک روشهای اندازه گیری پیشرفته در سیالات میکروسیال

تماس

شماره تماس: 73932691
رایانامه: ar_mohseni [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 3745