سیدابراهیم موسوی ترشیزی

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/01/31

سیدابراهیم موسوی ترشیزی

مهندسی مکانیک و انرژی / طراحی کاربردی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه علوم و تکنولوژی لیل فرانسه، مهندسی مکانیک، 1373 ← 1376
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران، مهندسی مکانیک، 1364 ← 1367
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه علوم و تکنولوژی لیل فرانسه، مهندسی مکانیک، 1372 ← 1373
  • کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران، مهندسی مکانیک، 1356 ← 1364

علایق پژوهشی

خزش خستگی ارزیابی عمر باقیمانده قطعات نیروگاهی تحلیل خرابی

تماس

شماره تماس: 73932672
رایانامه: e_moussavi [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 4828