ایمان خزایی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/07

ایمان خزایی

مهندسی مکانیک و انرژی / انرژی های تجدید پذیر

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد، مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی، 1387 ← 1390
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران، مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی، 1385 ← 1387
  • کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، مهندسی مکانیک، 1381 ← 1385

علایق پژوهشی

انرژی انرژی های تجدیدپذیر پیل های سوختی انتقال حرارت

تماس

شماره تماس: 73932688
رایانامه: i_khazaei [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 7858