محمود سمیع زاده

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/31

محمود سمیع زاده

مهندسی مکانیک و انرژی / مواد و متالوژی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تهران، مهندسی مواد و متالورژی
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، مهندسی مواد و متالورژی
  • کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، مهندسی مواد گرایش متالوژی صنعتی

علایق پژوهشی

مهندسی متالورژی و مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی شکست و خستگی تحلیل خرابی و عمر قطعات صنعتی ساخت و ارزیابی کامپوزیت ها نانوکامپوزیت ها و نانو مواد عملیات حرارتی آنالیز ارتباط بین ریزساختار و خواص مکانیکی مواد مهندسی معکوس به منظور ساخت قطعات ویژه صنعتی

تماس

شماره تماس: 73932726
رایانامه: m_sameezadeh [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 5187