پدرام صفرپور

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1402/11/29

پدرام صفرپور

مهندسی مکانیک و انرژی / طراحی کاربردی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تربیت مدرس، مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی، 1373 ← 1379
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف - تهران، مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی، 1369 ← 1372
  • کارشناسی: دانشگاه صنعت نفت آبادان، مهندسی مکانیک -مکانیک درحرارت وسیالات، 1363 ← 1368

علایق پژوهشی

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

تماس

شماره تماس: 73932662
رایانامه: p_safarpour [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 5605