زهراسادات عادل برخوردار

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1402/11/29

زهراسادات عادل برخوردار

مهندسی مکانیک و انرژی / سیستم های انرژی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه صنعتی شریف - تهران، مهندسی مکانیک
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد، مهندسی برق
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف - تهران، مهندسی سیستم های انرژی، 1384 ← 1386

علایق پژوهشی

تحلیل عرضه و تقاضای انرژی تحلیل به هم پیوسته همبست انرژی - اقتصاد - محیط زیست همبست آب - انرژی - غذا مدلسازی و تحلیل سیستمی کاهش و مدیریت مصرف انرژی

تماس

شماره تماس: 73932734
رایانامه: z_adel [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 4798