محمد عامری

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/31

محمد عامری

مهندسی مکانیک و انرژی / تبدیل انرژی

تحصیلات

  • دکتری: آمریکا، مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی، 1368 ← 1372
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران، مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، 1363 ← 1365
  • کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف - تهران، مهندسی مکانیک، 1353 ← 1359

علایق پژوهشی

تبدیل انرژی آنالیز سیستمهای انرژی حرارت و سیالات

تماس

شماره تماس: 73932653
رایانامه: m_ameri [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 6888