مصطفی تقی زاده شول

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1402/11/29

مصطفی تقی زاده شول

مهندسی مکانیک و انرژی / طراحی کاربردی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران، مهندسی مکانیک، 1382 ← 1388
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی، 1374 ← 1376
  • کارشناسی: دانشگاه تهران، مهندسی مکانیک - مکانیک جامدات، 1369 ← 1373

علایق پژوهشی

-

تماس

رایانامه: mo_taghizadeh [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 5665